0 (532) 427 84 80

Yetkin Anaokulu | Avrupa Montessori Derneği Üyesi Montessori Anaokulu

Merhaba,

Çocuğunuz için uygun okul öncesi eğitim kurumu aramakta olduğunuz bu günlerde, doğru seçim yapmanıza yardımcı olmak istedik. Avrupa Birliği ülkelerinin ortak okul öncesi programı oluşturma çabası sürmekteyken, ülkemizde henüz tanımlanan standartların oluşmadığını bilmekteyiz.

Çoğu kez ekonomik kaygılarla önemli yanlışlar yapılırken bazı kurumlarda ise temel eğitim ve lise sınıflarına kaynak oluşturma amacı ile kurulan okul öncesi bölümde pedagojik gerçekler göz ardı edilebilmektedir. Velilerin ödemekte olduğu önemli ücretlerin karşılığının alınıp alınmadığı tartışılırken aslında ödenen paradan daha önemli olan faktör çocuğun gelişim sürecidir. Bu durumda ailenin sahip olduğu bilincin önemi artmaktadır. Ailenin önce çocuğunu sonrada seçtiği okulu çok iyi tanıması gerekmektedir.

Çocuk öncelikle yaratıcı düşünme, sorun çözme, karar verme, öğrenmeyi öğrenme, etkili iletişim kurma, bilimsel araştırma becerileri kazanmalıdır. Bu becerilerin kazanılması, bilinçli seçilmiş uyarıcılarla hazırlanan eğitim ortamı ve bu ortama rehberlik edecek bilinçli eğiticilerle olasıdır.

Okulun eğitim vizyonu, programı hazırlama ve uygulama sürecini izleyen yöneticinin eğitimi ve deneyimi çok önemlidir. Kurumu değerlendirirken kısaca özetleyeceğimiz bilgilerin vereceğiniz kararın doğruluğuna katkısı olmasını diliyoruz.

  Okulumuzun Milli Eğitim Bakanliğina Bağli Anaokulu Olması Nedeniyle, M.E.B. Eğitim Programı Ve Montessori Egitim Programi Birlikte Uygulanmaktadır.

“ Zekanın iki belirtisi dil (konuşma) ve el haraketleridir. Öyleyse çocukta bu temel insan faaliyetlerinin gelişimi kutsal görülmeli, küçücük ellerin dış nesnelere ilk uzanışı yetişkinlerce sabırla, merakla beklenmelidir. Oysa yetişkinler, bu elleri beş para etmez birtakım nesneleri kırar, döker diye durdurmaya çalışır.”

Maria Montessori

Neden MONTESSORİ?

Çocuk Kendi gayreti ile POTANSİYELini geliştirir. Çünkü aslında kimseye öğretilemez. Çocuk veya kişi kendi isterse, kendi yaparsa öğrenir. (öğrenme bireyseldir) Çocuk Gözlem ile Hareket ile Keşfederek ÖĞRENİR Çocuk İçeride ve dışarıda düzenlenmiş alan ve kaynaklardan oluşan HAZIRLANMIŞ ÇEVRE ve ORTAMa ihtiyaç duyar. Çocuğun Bulunduğu sınıftaki öğrenme alanları ve materyal beş duyu algısını geliştirmek için vardır. Çünkü çocuk ne kadar çok duyusuna   uyaran gelirse o kadar kalıcı öğrenir. Çünkü çocuk YAŞADIĞINI öğrenir. Çocukta Güven duygusu tesadüfe bırakılmadan gelişir. Çünkü aynı materyali aynı yerde bulur. (Kendisi de çalıştığı materyali aldığı yere bırakır) Çocuk Aynı ortamda çalışırken, yönelme, yönerge, doğrulama, hatasını görme (hatasını kendi fark eder çünkü her materyalde hata kontrolü vardır) düzeltme süreçlerini yaşar. Çocuk için ÖĞRETMEN; Kendini ve öğrenme ortamını hazırlar Çocuk ile materyal arasında bağlantı görevi görür Her öğrenciyi gözlemler GÖZLEM bir sonra ne sorulacağını belirler Çocuk, öğretmen materyalleri gösterdikten sonra onları kendi bildiği gibi serbest kullanır Çocuk Yaratıcı ve duyarlıdır. EMİCİ zekaya sahiptir. Hassas dönemler NİTELİKLİ ve BİREBİR eğitimle değerlendirilmiş olur. (Iskalanmaz) Çocuk Hazırlanmış ortamda ÖZGÜRdür. (Sınırları olmayan özgürlükten söz edilemez) Çocuk Öğretmen ÇOK İYİ OLMASA DA öğrenir. Çünkü materyaller ve süreç mutlak öğrenmeyi ve gelişmeyi sağlar. Çocuk Kendi hızında (giderek artan) çalışır. (Zorlanmaz, çekiştirilmez) Çocuk Kendi aktivitelerini seçip, kendi ritmi ve yöntemleri uyguladığı için zevk alır, başarma duygusunu yaşar ve konsantre olmanın önemini kavrar. Aynı zamanda işi TAMAMLAMAYI öğrenmiştir. Çocuklar Farklı yaş grupları ile bir arada çalışır. Çünkü her yaş grubundaki çocuğun birbirine öğretecekleri vardır. Çocuk Gerçek kurgu ve gerçek aktivitelerle ÖĞRENME ORTAMInda bulunur. Çocuk için, Duyuşsal ve pratik yaşam alıştırmalar, matematik, dül, kültürel ve yaratıcı konuların uygulandığı ÖĞRENME PROGRAMI  hazırlanmıştır. Çocuk Düzeni sever ve aslında bu özellik ve ihtiyaç ile dünyaya gelmiştir. Bu nedenle materyaller yerine düzgün bir şekilde konulur.

YÖNTEM ÖĞRETMENDEN DAHA ÖNEMLİDİR ve bir Montessori okulunda öğrenci sayısı 25 ile sınırlı olmak zorundadır. (Öğrenci sayısının artması durumunda tüm materyaller yeni bir okul kurma anlayışı ile tekrar hazırlanmalıdır)   Sürecin sonunda çocuk;
  • Düzeni seven
  • İş yapmayı seven
  • Yoğun ve kendiliğinden odaklanan
  • Sessiz ve yalnız çalışmayı seven
  • Paylaşmaya istekli
  • Karşılıklı yardımlaşmaya yatkın
  • Söz dinleyen
  • Bağımsız ve girişimci
  • Kendiliğinden öz disiplin sahibi
  • Keyifli
Sadece boş meraktan değil gerçek bir seçimle eylem gücü, birey olma vizyonu edinecektir.