Beynimiz Nasıl Çalışır?

Hücreler dokuları, dokular organları , organlar sistemleri, sistemler ise insan bedenini oluşturur. Neron adı verilen beyindeki hücreler , beyinde bulunan bölgeler ve bedenimizdeki diğer organlara “özel görevli” hücrelerle bilgi taşırlar. Biz bu bilgilerle düşünür , öğrenir , hisseder ve hareket ederiz .Tüm bilgiler hücreler arasındaki “sinaps” denen boşluğu açarak iletilir. Bu bağlantılar uyarıcı yaşantılar ile ne kadar çok karşılaşırsa güçlenir , çocuk daha iyi öğrenir. Bağlantılar yeni öğrenmelerle kullanılmadığı zaman yok olur.

“KULLAN YA DA KAYBET”.

Oysa ki doğumda bebeğin yüzmilyar beyin hücresi vardır. Bizlerin eğitim ortamında bulundurduğumuz nitelikli uyarıcılarla beyinde oluşan uyartılar , sanki bir tohum gibi sonunda ormana dönüşecek ağaçların oluşmasını sağlar. Sinaptik bağlantıların çoğu bir yaşına kadar kurulur. Sinaps miktarı yetişkinin iki katına çıkar ve bu sahip olunan en yüksek miktardır.

Üç yaş...

Üç yaşına gelince bu sayı yarı yarıya azalmıştır.( Sürekli televizyon izleyen çocukların beyninde sinaps kaybı daha hızlı olur.) Doğumdan üç yaşına kadar doğru uyarıcılarla karşılaşması bu nedenle çok önemlidir. Eve alınan materyal , bakıcı ve çocuğun okul seçimi bu nedenle çok önemlidir…

Okul Öncesi Eğitim Modelleri

Waldorf

Sanat , müzik , bahçecilik ortamlarında temalar çalışılırken ; sorumluluk bilinci , doğruluk , hayal gücü ve yaratıcılık desteklenir.

High / Scope

Yaratıcı Canlandırma , Dil ve Okuryazarlık , İnsiyatif Alma ve Sosyal İlişkiler , Hareket , Müzik , Sınıflandırma , Sıralama , Saygı ,Alan , Zaman başlıkları altında gerçekleştirilen eğitsel yaşantılara çocuğun aktif katılımıyla öğrenme ortamı oluşturulur. Bu süreç Planla-Yap-Değerlendir çevrimi ile Küçük ve Büyük Grup Zamanı şeklinde programda yer alır.

Proje – Reggio Emilia

Klasik ve geleneksel koşullardan oldukça farklı bir çevre düzenlemesi yapılarak çocuklar düşünmeye , duygularını kullanmaya , iyi bir gözlemci olmaya yaratıcılıklarını teşvik etmek amaçlanır. Gelişimsel hedefleri temel alarak , konular derinliğine incelenir , bütünleştirilmiş etkinliklerle konular araç olarak kullanılır. Dramatik oyunlar , sözlü anlatım , resim , üç boyutlu çalışmaları içeren sanat etkinlikleri , şarkılar , oyunlar , gezi , gözlem ve deney gibi bilim etkinlikleri çocukların kendilerini ifade etmelerine ve özgüven geliştirmelerine fırsat verir.

Çoklu Zeka

Her çocuk öğrenir , ancak her çocuk farklı şekilde , farklı etkinlikler içinde öğrenir. Bu nedenle eğitim ve gelişim hedeflerine yönelik etkinlikler , müziksel-ritmik , mantıksal-matematik , görsel- uzamsal , sözel-dilsel , bedensel-kinestetik , içsel , kişilerarası , doğa başlıkları altında tanımlanan zeka türlerine uygun biçimde gerçekleştirilir.

PYP İlk Yıllar Programı

Etkinlikler , sergileme , dil , sosyal çalışmalar , matematik , sanat , bilim , fiziksel , kişisel sosyal eğitim çalışmalarıyla çocukları soru soran , prensip sahibi , yardım sever , açık görüşlü , derinlemesine düşünen , bilgili , dengeli , iletişim kuran bireyler olmaları için destekleyen program türüdür.

Eklektik Model

Kısaca tanıtmaya çalıştığımız eğitim modellerinin ortak noktasının çocuğu tanımak , gelişim özelliklerine göre bireyselleşmesi ve varoluş sürecini desteklemek olduğunu görüyoruz. Uygulamakta olduğumuz Montessori eğitim modeli , bu modellerin temel ilkelerini benimsemenin yanı sıra , gelişimsel hedeflere ulaşmayı sağlayan , oyuncak olmaktan çok fazlası olan materyallere , eğitim evreninde yer vermesidir. ”EKLEKTİK MODEL” diyebileceğimiz , “Farklı eğitsel ve gelişimsel dizgelerin seçilerek , yeni bir dizge içinde yeniden kullanılması” şeklinde açıklayabileceğimiz bu modelin uygulanmasında materyaller önemlidir . Piaget ‘e göre , çocuğun onbir yaşından sonra soyut düşünmeye başlaması gerçeği , “çocuğun eline koyamadığımızı , aklına koymama” yaklaşımını desteklemektedir.

Biz Yetkin Anaokulu olarak ; uyarıcı çevre koşullarını ve programımızı uygulamada neden Montessori yaklaşımını daha çok öneriyoruz?

Duyusal ve pratik yaşam alıştırmaları , matematik , dil , kültürel ve yaratıcı konuların uygulandığı , içeride ve dışarıda düzenlenmiş alan ve kaynaklarla hazırlanmış çevre ve ortam bulunur.

Her çocuk gelişimsel potansiyel ile dünyaya gelir. Öğrenme bireysel olduğuna göre çocuk kendi isterse ve yaparsa öğrenir.

Düzen sevgisi ve ihtiyacı ile doğan çocuk materyalleri yerinde bulur , çalıştıktan sonra yerine koyar. Böylece güven duygusu gelişir , hatasını kendi fark eder. Her materyalde ve çalışmada hata kontrolü vardır.

Kendi hızında , zorlanmadan , gözlemleyerek , hareket ederek ve keşfederek öğrenir. Sevgiyle konulmuş kurallarla , konulan sınırlar içinde özgürdür.

Duyular dış dünyayı anlama ve bağ kurma için vardır. Materyaller ile; duyar , tadar , koklar , dokunur , görür ve gözlem yapar. Yaşayarak öğrendiği için , öğrenme kalıcı olur.

Bağımsızlık kazanacağı şekilde “kendi başına yapmasına” yardımcı olunur. Böylece kendi ritmi ve yöntemleri uyguladığı için zevk alır , dikkatini yoğunlaştırır , başladığı işi bitirme duygusu gelişir.

Farklı yaş gruplarıyla bir arada çalışır. Çünkü her yaş grubundaki çocuğun birbirine öğretecekleri vardır. Sosyal becerileri doğal ortamda gelişir.

Beceriler sadece gözlemleyerek , dinleyerek , izleyerek öğrenilmez. Çevreden gelen uyarıcılar beden ile süzülmelidir. Duymalı , dokunmalı , tatmalı , görmeli , koklamalıdır. Zihne açılan yol olarak kabul edilen ellerin önemini Montessori şöyle anlatır : “Zekanın iki belirtisi ; dil (konuşma) ve el hareketleridir. Öyleyse çocukta bu temel insan faaliyetlerinin gelişimi kutsal görülmeli , küçücük ellerin dış nesnelere uzanışı yetişkinlerce sabırla , merakla beklenmelidir. Oysa yetişkinler , bu elleri değersiz bir takım nesneleri kırar döker diye durdurmaya çalışırlar.”

DİĞER “YAŞAM DESTEK“ PROGRAMLARIMIZ

Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan eğitimci , eğitimi gerçekleştirdikten sonra ;1995 yılında kurmuş olduğumuz okulumuzda , çocukların gelişim özelliklerini ve ihtiyaçlarını bire bir gözlemleyerek , onlarla yirmi bir yıl eğitim ortamında yaşayarak ulaştığımız yetkinliği , hazırladığımız programlarla paylaşmaktayız. Uygulama süreci ile ilgili bilgi alabileceğiniz program başlıkları:

Eğitimci Eğitimi

Montessori Eğitim Modeli ile birlikte ülkemizde uygulanmakta olan diğer eğitim modelleri ile felsefe ve uygulama eğitimi verilmektedir. ( 2015 – 2016 Eğitim Döneminde Berlin Anna Freud Enstitüsü öğrencisi okulumuzda dört ay eğitim almıştır. )

Dadı Eğitimi

Annelerin toplumsal hayata katılıp üretici bireyler olmalarında katkısı çok değerli olan dadılar için çocuk gelişimi kuramsal eğitim ile birlikte çocuklarla yapabilecekleri etkinliklerle ilgili eğitim verilmektedir.

Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası

Ev ve aile ortamını hazırlama seminerleri , aileye katılacak yeni birey için evde yapılacak fiziksel düzenlemeler , anne- babanın ve varsa diğer çocukların hazırlanması seminerleri düzenlenmektedir.

0 – 2 Yaş Bebekler

Bu yaş döneminde ki bebekler ve aileleri için , aile etkinlikleri ve program desteği verilmektedir.

Özel Programlar

Okulumuza kayıtlı olmayan , başka bir kuruma devam eden ancak Montessori çalışmalarından yararlanmak isteyen çocuklarımız için Montessori çalışmaları düzenlenmektedir.

Özel Durumlar

Bazen yaşanan özel durumlar için gereken özel program uygulamaları gerçekleştirilmektedir.